nysgerrig på vand

Vand bliver afgørende i fremtidens verden. Derfor skal børn og unge være mere nysgerrige på vand. Stigende vandforbrug globalt, massiv forurening af vandmiljøer og voldsomme klimaforandringer vil verden over sætte  naturens økosystemer og menneskers livskvalitet seriøst under pres. Der er ganske enkelt ikke nok vand til alle, og til at fremstille forbrugsgoder og fødevarer, hvis udviklingen fortsætter i samme spor som nu. Heldigvis giver de globale vandudfordringer også nye muligheder og kan vendes til noget positivt. 

Med afsæt i dette tilbyder jeg oplæg og workshops til folkeskoler, gymnasier og videregående uddannelser. Vand er fx et spændende tema for læring i bæredygtighed og entreprenørskab. Dels spænder emnet bredt, og dels kan aktuelle eksempler fra virkelighedens verden inspirere eleverne til at tænke nyt og ud af boksen. Jeg deler også ud af mine egne erfaringer som iværksætter bl.a. det større branding-initiativ Rethink Water. Det samlede over 60 danske virksomheder og myndigheder omkring at gøre dansk vandekspertise internationalt kendt og til en dansk eksportvare.

oplæg og dokumentarfilm

CPH Film Companys ambitiøse dokumentarfilm ‘There will be water’ giver indsigt i vandudfordringerne i Mellemøsten og iværksætteri på internationalt niveau. Filmen er nomineret på en lang række internationale filmfestivaler og understøttes af 30 minutters oplæg fra min side. Oplæg og filmvisning koster gennem Salaam Film+Dialog 500 kr. Se mere og book her

workshops

I samarbejde med Crossing Borders har jeg udviklet workshoppen “Grønt iværksætteri i et globalt perspektiv” målrettet folkeskoler, gymnasier og efterskoler. Som NGO sætter de fokus på hvordan diversitet og nutidens globale udfordringer kan vendes til muligheder. Se mere om Crossing Borders og workshops her

waterminds temauge

Næste generation skal finde løsningerne på store globale vandudfordringer, og motivationen skal vækkes på en kreativ og inspirerende måde. Waterminds er et tværfagligt undervisningskoncept om vand og iværksætteri udviklet i samarbejde med Katrine Vejby, journalist og underviser. Målgruppen er elever i 7. og 8. klasse.  Waterminds website

edison – undervisningsforløb entreprenørskab

Fonden for Entreprenørskab har i 2017 vand som tema for deres Edison-konkurrence. Her har jeg haft fornøjelsen at bidrage med viden og give input til et undervisningsforløb, der når mange tusinde skoleelever. Edison er målrettet 6. og 7. klassetrin, materialet er gratis og formålet udvikling af elevernes kompetencer inden for entreprenørskab. Materialet stilles frit til rådighed for skoler i Danmark og kan også bruges uden at deltage i konkurrencen. Mere om Edison og download af materialet (OBS! Man skal oplyse skole og antal elever, men skriv et nul hvis der ikke er konkrete planer)

Det var en fin workshop om iværksætteri, som tog udganspunkt i elevernes virkelighed og så tog os med ud i verden, hvor vi så på gode og bæredygtigte ideer. Eleverne blev inddraget på en aktiv og lærerig måde. Dette gjorde, at interessen blev holdt hele vejen. Opgaverne, hvor eleverne skulle få nye ideer og bruge ting på en ny måde ud fra de materialer I havde med, var sjove og eleverne kunne vise deres kreativitet. I fik på en fin måde gjort rede for de fire entreprenørielle dimensioner. Nu har vi set elevernes fremlæggelse af deres projekter, og der er ingen tvivl om, at jeres workshop har inspireret dem. Tusind tak fra team 6.

Maj-Britt Dardecker, Fredensborg Skole

spis øresund

Det kræver 15.000 liter vand til at fremstille ét kilo oksekød, 400 liter vand at producere ét æg og 4 liter vand at dyrke én mandel. Landbruget og fødevareindustrien står for 3/4 af vandforbruget globalt. Omvendt kræver fisk, skaldyr og tang kun små mængder ferskvand, og den vej vil mange se i en verden der mangler vand. Heldigvis er fiskeri og miljøbeskyttelse ikke modpoler, og det er netop Øresund et spændende eksempel på. Siden 1932 har trawling været forbudt og det mere skånsomme fiskeri har givet flere fisk af bedre kvalitet. Det er både noget folk skal kende til og værd at blive klogere på. Spis Øresund-projektet udvikles og fundraises i samarbejde med bl.a. Øresundsakvariet og Life Exhibitions

 

det fortællende tæppe

Bevægelse og læring i samspil er et område i udvikling. Musikpædagog Annette Møs, illustrator Mogens Buus og jeg arbejder sammen på at fundraise penge til at udvikle et fortællende tæppe, hvor temaet er vand og skolernes ønske om at bruge IT i undervisningen imødekommes. Målgruppen er både børnehaver og indskolingen og formålet at stimulere børns naturlige nysgerrighed på vand. Læs mere om fortællende tæpper og andre gode sager på tiptaptudse.dk

undervisningsmaterialer

I branding-projektet Rethink Water fik vi arkitektfirmaet Tredje Naturs visionære bud på en vandbygning i København. HOUSE OF WATER er et virtuelt univers og en anderledes ramme for præsentationen af dansk vandekspertise. Dette indgår nu som case i et spritnyt læringsprojekt målrettet elever i 7.-9. klassetrin, hvor naturfagene og den nye folkeskolereform er omdrejningspunkt. Læs mere på Tredje Naturs website