branding integreret med salg 

I mit job som Senior Communications Advisor Branding & PR hos Alfa Laval fik jeg ansvaret for at udvikle og implementere et nyt event-format, der globalt ville styrke virksomhedens image som innovativ. Det blev til Alfa Laval Highlights, der afholdtes halvårligt igennem tre år internt i alle koncernens selskaber og eksternt målrettet kunder. Nye udgaver af et banebrydende virtuelt univers var et vigtigt omdrejningspunkt for de enkelte events og understregede igen og igen innovationskraften på tværs af produktcentre og markedssegmenter. Alfa Laval Highlights udviklede sig til et højtprofileret og efterspurgt event især blandt salgsselskaberne, hvilket var et vigtigt mål i sig selv. I dette, som i alle andre projekter, skinner min baggrund fra salg således igennem. Integrering af branding i salget er ofte af stor værdi og det ses også i resultaterne. En kunde i Frankrig tilkendegjorde direkte at præsentationen af det virtuelle univers var udslagsgivende for valget af Alfa Laval som leverandør fordi det skabte troværdighed omkring koncernens ekspertise. Et andet eksempel er fra Rusland, der selv forklarer en anden grund til at det blev en succes:

We use the showroom locally because we really want to. To be honest, some campaigns we only do because headquarters tells us.
Elena Pravilschikova, Regional Communications Manager, Alfa Laval Russia

virtualshowroom

product miniatures som branding- og salgsværktøj

DSC_0221_low

Siddende centralt med branding tog jeg selv initiativ til og fik realiseret et millionprojekt med miniature-modeller af koncernens kerneprodukter. I mit tidligere job som marketingchef i Danmark var varmeveksler-miniatures populære blandt sælgerne, så jeg så igen en mulighed for at samtænke branding og salg. Min egen chef fik jeg hurtigt overtalt, men desværre kunne produktcentrene centralt ikke se den store idé, og jeg var afhængig af deres gode vilje til at prioritere udviklingen af design og tegninger. Kickstarter-vinklen blev at få salgsselskaberne til at lægge første ordre og ad den vej få produktcentrene med i projektet. Og det lykkedes! Fire ud af fem gik nu med på idéen og i tæt samarbejde med indkøbsafdelingen, og Volvo’s svenske samarbejdspartner på miniature-bilmodeller, blev projektet en realitet. Allerede første år solgtes 10.000 miniatures og de beviste sit værd samme uge de første miniatures blev leveret: på et kundemøde i Thailand brugte salgschefen en miniature som en del af forhandlingstaktikken og fik efter eget udsagn ordren hjem på et væsentligt højere niveau end forventet – efter hans eget udsagn et femcifret beløb i euro.

What I, as a business person, value the most about Pia is her commitment, her persistency and her professionalism. She’s the kind of person that takes problems away and makes it happen!

Maryne Lemvik, Managing Director, Product Centre Welded Heat Exchangers, Alfa Laval, France

grøn kommunikation

Troværdig kommunikation i miljøsammenhænge er vigtig, men også en udfordring. Som Senior Communications Advisor kickstartede jeg i samarbejde med business- og produktcentre Alfa Lavals kommunikation på miljøområdet ved at få konkrete tal i spil. Disse cases bruges i dag i mange forskellige sammenhænge.

I worked closely with Pia over a period of over a year in launching an innovative new product of Alfa Laval. Pia’s direction and input to the marketing effort was instrumental in the success. I found her open-minded, willing to listen to another point of view but also bringing creative new ideas to the table. A thorough professional who was also fun to work with.

Stephen Michaelides, General Manager, Intelligent Control Systems,
Corporate Development, Alfa Laval Corporate

Procenter

kortere time-to-market

TMC2009_low

Kortere time-to-market er et strategisk fokus for Alfa Laval og temaet fik særskilt plads på en af koncernens strategi-konferencer. Mit ansvar var at udvikle og gennemføre en udstilling med nye produkter i pipeline. Forretningsmæssigt var fokus at motivere topledere overalt i koncernen til at prioritere tidlige produktlanceringer.Samtidigt ønskede koncernledelsen også at skabe stolthed omkring koncernens innovationskraft. Location var Bådhuset på Louisiana, hvilket gav anledning til at sætte konventionerne fri og tænke ud af boksen. Her er hvad den ansvarlige Time To Market manager har at sige om min indsats: 

I had the pleasure of working with Pia in creating the time-to-market session at Alfa Laval’s Top Management Conference in 2009. She really challenged the established mindset and managed to create a lot of impressive communication concepts within a limited time and budget frame. She was also in charge of all the contributors to the event and needless to say, it became a big success.

Frode Lemvik, Time To Market Manager, Alfa Laval Corporate

en anden vinkel på animationer

I industrien er kommunikationsbudgettet ofte relativt begrænset, og første del af et produktlanceringsbudget bruges gerne internt på konferencer. Derfor ser jeg gerne at investeringer i internt materiale sker så mest muligt senere kan anvendes eksternt. Det var også tanken i en række prioriterede interne produktlanceringer. Ved at tænke i visuel kommunikation og udnytte nyeste 3D-teknik lykkedes det for små penge at få udviklet 6 animationsfilm. Min idé var at indkapsle hovedbudskabet sammen med de seks produktchefer og formidle dette visuelt med vignet-film. Derfor blev hovedbudskabet ekstremt skarpt og man undgik dyre sprog-versioner. Alle film er siden brugt i eksterne lanceringskoncepter og i præsentationer, på udstillinger, websites mv.  Se eksempel  modulopbygget separator

Pia is always striving to find new ways to create efficient communication. With one foot heading into the future and another firmly planted in the realities of an industrial company, she has truly been a leading force for some of the more inventive initiatives taken in our organization. It is inspirational to work with Pia as she is extremly open minded to new things yet without ever comprimizing brand values.

Anja Simonsson, Group Launch Manager, Alfa Laval Corporate

separator